Hastalar İçin

Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde hizmet vermektedir. Bilim dalımızda radyografik ve floroskopik tetkikler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve girişimsel radyoloji işlemleri yapılabilmektedir. Floroskopik ve kontrastlı tetkikler yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak çekimleri ve idrar yolu çekimlerini içermektedir. BT incelemeleri dinamik çalışmalar, anjiyografiler, üç boyutlu BT incelemeleri ve sanal endoskopik çalışmaları içermektedir. BT ve direkt radyografi çekim protokolleri çocuklara göre ayarlanmış olup; mümkün olan en az dozu vererek yüksek kalitede görüntü elde edilmektedir. MRG incelemeleri konvansiyonel görüntüleme sekansları dışında MR anjiyografi, fonksiyonel kardiyak incelemeleri, perfüzyon ve difüzyon çalışmalarını içermektedir. MR incelemeleri sırasında gerek duyulduğunda anestezi eşliğinde görüntüleme yapmak da mümkündür. Vasküler dışı girişimsel radyolojik işlemler torasentez, parasentez, ince iğne aspirasyon biyopsisi, kalın iğne biyopsisi, perkütan nefrostomi ve drenaj kateteri takılması işlemlerini içermektedir.