Eğitim

Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı ülkemizde ilk defa 2013 yılında çocuk radyolojisi yan dal uzmanlık eğitimine başlamıştır. Birimimizde de paralel olarak yan dal uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Çocuk radyolojisinde yan dal uzmanlık eğitimi alabilmek için radyoloji uzmanı olmak ve yan dal uzmanlık sınavı ile eğitim hakkı kazanmak gerekmektedir. Yan dal uzmanlık eğitim süresi toplam 2 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimi süresince konvansiyonel tetkikler, ultrasonografi, vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme birimlerinde akademik personel kılavuzluğunda rotasyonlarını yaparlar. Uzmanlık eğitimleri süresince bilimsel araştırma yürütmek, seminer sunumu ve makale saatlerini içeren akademik faaliyetler yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimlerinin son yılında tez konusu alan araştırma görevlileri, tez danışmanı öğretim üyesinin nezaretinde tezini hazırlar ve sözlü olarak yapılan sınavda başarı gösterenler çocuk radyolojisi yan dal uzmanı ünvanını almaya hak kazanır.